Velký šátkový průzkum

Na konci srpna 2015 jsme s kamarádkami, které také nadšeně nosí a navíc se vyznají v sociologii, připravily dotazník, jehož cílem bylo zmapovat svět nosících žen a jejich šátků. Nuže, výsledky jsou tu, čtěte dál!
Autorkou grafů je Bára Šolková, která je také spoluautorkou textu.


Počty šátků


Výzkumu se zúčastnilo celkem 776 osob (děkujeme). Dotazník byl šířen prostřednictvím nosících skupin na Facebooku (českých i slovenských). Žádný šátek neměli doma jen 4 lidé, zbylých 772 respondentů mělo doma dohromady 2 645 šátků. V průměru tedy na jednoho člověka vychází 3,4 šátků.

Kolik šátků mají jednotliví respondenti doma, nám ukazuje následující graf. Více než polovina lidí má doma jeden nebo dva šátky, přičemž nejčastěji mívají lidé šátky dva. Téměř třetina pak vlastní tři až pět  šátků. Více než 6 šátků má doma 13% dotázaných.  Tři lidé uvedli, že vlastní více než 35 šátků v jedné domácnosti, celkem tak tito tři lidé vlastní 146 šátků. Jedna respondentka dokonce uvedla, že vlastní více než 60 šátků.Značky a typy šátků

Naprostá většina (98% lidí) preferovalo pevný šátek před elastickým. V rámci otázky po značkách šátků, které mají rodiče nosící své děti doma, bylo vyjmenováno více než 70 různých značek šátků.
Nejčastější značkou šátku, který mají respondenti doma, je Didymos (více než třetina všech dotázaných), následuje polský Natibaby (čtvrtina všech dotázaných), na třetím místě je holandské Yaro (více než pětina respondentů). V grafu níže vidíte 10 nejčastějších značek šátků, které mají dotazovaní doma (u ručně tkaných šátků je výjimka, tam jde o typ, ne o značku). Těchto 10 značek tvoří cca polovinu šátků, které mají lidé doma. Čísla udávají počet domácností, které šátek dané značky vlastní.

  

Výskyt dalších, méně častých značek šátků, najdete v tomto grafu:


Lidé vlastnící 1-2 šátky mají nejčastěji šátky značek Didymos, Natibaby, Little Frog a Yaro. U lidí vlastnících 3-5 šátků jsou nejčastější také tyto značky, častěji se ale objevují i Ellevil, Fidella, Girasol, Strochenweige a Šanami. Mezi vlastníky 6 - 15 šátků jsou na prvních místech opět Didymos, Natibaby a Yaro, přibývají ale značky Pollora, Oscha, Omnifera, Hoppediz a ručně tkané šátky. U lidí vlastnících více než 15 šátků se kromě Didymosu a Natibaby často objevují ručně tkané šátky a zančky Tekhni a Oscha. 

Materiál? Bavlna a vlna!

V otázce po oblíbeném materiálu, z nějž se šátky skládají, bylo možné uvést libovolný počet oblíbených příměsí. Jednoznačně vede bavlna a vlna, které má jako oblíbený materiál třetina zúčastněných. Třetí oblíbený je len (8%) následovaný hedvábím a konopím (po sedmi procentech). Následuje bambus, merino a repreve.

Další materiály, které jsou mezi lidmi zmiňované, ale jejich zastoupení je spíše ojedinělé, jsou jačí vlna, viskóza, kašmír, tencel, mohér, babycamel, ramie či velbloudí vlna - tyto vzácnější materiály se objevují typicky u respondentů, kteří mají doma hodně (tj. více než 10-15) šátků.Nákup šátku

Jednoznačně nejméně důležité kritérium při koupi šátku je jeho původ. Největší roli hraje design, na druhém místě je nosnost, a na třetím barva. Čtvrtou pozici zaujímají reference, předposledním kritériem podle důležitosti je cena. Situace se zde trochu mění podle toho, kolik šátků lidé mají doma: vlastníci jednoho až dvou šátků uvádějí jako rozhodující kritérium nosnost, s rostoucím počtem šátků se na první místo posouvá design následovaný nosností a barvou. U lidí vlastnících více než 15 šátků hraje při výběru naprosto minimální roli vedle původu také cena.
Nošenci

Většina respondentů (respektive 75%) má nošené či odnošené jedno dítě, čtvrtina dotázaných nosí či odnosila více dětí - nejčastěji dvě. Dotazníkovým rekordem je 5 odnošených dětí. 


Jak dlouhý?

Jednoznačně nejoblíbenější je velikost šátku číslo 6, kterou preferuje téměř polovina dotázaných, na druhém místě je velikost číslo 5, kterou jako svou nejoblíbenější uvedla třetina všech dotázaných. Přibližně desetina respondentů má nejraději velikost 4 a stejný počet preferuje 7. Zcela okrajovou záležitostí jsou krátké šátky vel. 2 a 3.


Děkujeme všem, kdo se na výzkumu podíleli. Chystáme pokračování...s nosítky! Pěkné ponošení všem, Anička a Bára.


Comments